Gedragsregels

De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting ook opgenomen. De wet schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten en rechtspersonen (bedrijven). Driessen Assurantiën past deze wet toe. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wet. In onze advieswijzer geven wij aan wat wij voor u kunnen betekenen, maar ook wat wij van u verwachten.

Voor meer informatie omtrent de Wft zie www.adfiz.nl of www.verzekeraars.nl. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website www.minfin.nl of www.afm.nl

Driessen Assuradeuren

Driessen Assuradeuren doet alleen zaken met tussenpersonen die de Wet Financiele Toezicht onderschrijven. Bij de aanvraag van een agentschap dient u uw Advieswijzer daarom mee te sturen.

Driessen Assuradeuren
© 2012 Driessen Assuradeuren | Alle rechten voorbehouden | Privacy statementPowered by AllOnline