Wat te doen bij schade

Schade melding

Elke schade dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk bij Driessen Assuradeuren te worden gemeld. Gebruik hiervoor ons schadeformulier. Voor een snelle afwikkeling is het belangrijk dat alle stukken worden meegestuurd die op de schade betrekking hebben zoals; proces verbaal indien van toepassing, originele rekeningen of aankoopnota's, offertes voor herstel, etc. Geef de verzekeraar en/of haar representant de volle medewerking de beschadigde zaak te inspecteren, alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

Schade expert

Al naar gelang de inschatting van de schadegrootte zal Driessen Assuradeuren besluiten of er expertise dient te worden uitgevoerd. Bij zijn bezoek onderzoekt de expert de omstandigheden van het schadegeval, stelt vervolgens (indien mogelijk) het schadebedrag vast en vraagt uw akkoord voor het vastgestelde bedrag. De expert maakt vervolgens een rapport op of organiseert een vervolgonderzoek. Het door de expert vastgestelde schadebedrag is geen garantie dat dit bedrag ook daadwerkelijk zal worden uitgekeerd. Het is alleen een onafhankelijke vaststelling van de schadegrootte. Op basis van het opgemaakte expertiserapport stelt de verzekeraar vast of de schade onder de dekking van de polisvoorwaarden valt en voor welk bedrag.

Oneens met de afwikkeling

  • · Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over
  •   de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
  • · Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
  • · Alle klachten worden door de directie behandeld.
  •  

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AN Den Haag
Tel: 070-3338999 / Fax: 070-3338900
E-mail: info@kifid.nl / website: www.kifid.nl

Driessen Assuradeuren
© 2012 Driessen Assuradeuren | Alle rechten voorbehouden | Privacy statementPowered by AllOnline