Handig om te weten

Elektrische installatie/NEN normen

Voor alle verzekerde risico’s geldt dat de elektrische installatie deugdelijk dient te zijn aangelegd en onderhouden wordt door een erkend elektrotechnisch bedrijf (conform de NEN normen). Voor meer informatie zie: www.nen.nl. De elektrische installatie dient tenminste één maal per drie jaar op deugdelijkheid te worden gecontroleerd en geconstateerde gebreken dienen direct te worden verholpen.

Alarminstallatie/Stil alarm

In overleg kan de garantie elektronische beveiliging worden toegepast. Deze clausule verplicht verzekerde ertoe dat een alarm wordt doorgemeld naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) en dat zijn alarm bij afwezigheid in geactiveerde en werkende staat is ingeschakeld. Voor meer informatie: Kiwa NCP PAC.

Kiwa NCP

Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. De Kiwa NCP erkende bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een Kiwa NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Bron: Kiwa FSS

SKG

Hang en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk inbraakwerend te zijn kan door SKG gecertificeerd worden en mag c.q. moet dan onuitwisbaar voorzien worden van het bekende SKG-huisje met de sterren. Bron: www.skg.nl. Verzekeraars kunnen SKG** sloten als garantie in de polisvoorwaarden opnemen. SKG** sloten dienen een inbraak vertragende werking te hebben van 5 minuten. Driessen Assuradeuren bekijkt naar aanleiding van de technische inspectie of deze garantie/aanbeveling noodzakelijk is of niet. Verzekerde zal hierover per brief, inclusief lijst van technische aanbevelingen, op de hoogte worden gesteld.

Brandkasten

Brandkasten zijn er in vele soorten en maten. Voor elke juwelier, horecaondernemer of particulier gelden andere eisen ten opzichte van de kwaliteit van de inbraakwerendheid van de brandkast; dit hangt o.a. af van de ligging van het pand, de attractiviteit van de goederen, de overige beveiligingen die zijn aangebracht alsmede de totale waarde van de goederen welke normaliter in de brandkast worden opgeborgen. Voor meer informatie zie: www.fme.nl

Lloyd's of London

Op www.lloyds.com vindt u alle informatie over Lloyd's, de grootste verzekeringsmarkt ter wereld.

Adfiz

Adfiz is een brancheorganisatie die de belangen van assurantieadviseurs behartigt en zo tegelijkertijd de belangen van de Nederlandse consument nastreeft. Want die is gebaat bij een professioneel, vakbekwaam, integer en onafhankelijk adviseur. Een kantoor dat is aangesloten bij Adfiz heeft deze kwaliteitsnormen doorstaan. Driessen Assurantiën is lid van Adfiz. Bron: www.adfiz.nl

Klachteninstituut

  • · Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over
  •   de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
  • · Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
  • · Alle klachten worden door de directie behandeld.
  •  

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AN Den Haag
Tel: 070-3338999
Fax: 070-3338900
e-mail: info@kifid.nl
website: www.kifid.nl

Tevens kunt u de wettelijk vertegenwoordiger van Lloyd's of London voor Nederland benaderen:

Beursplein 37
Postbus 30196
3001DD Rotterdam
The Netherlands
Tel. 010-2052110
Email: lloydsbenelux@lloyds.com

 

Driessen Assuradeuren
© 2012 Driessen Assuradeuren | Alle rechten voorbehouden | Privacy statementPowered by AllOnline