De Sieradenverzekering van Schaap & Citroen

Alles van waarde is weerloos – Lucebert

Sieraden zijn zowel klein als waardevol en het risico van beschadiging, diefstal of verlies is groot. Driessen Assurantiën heeft voor de klanten van Schaap & Citroen een uitstekende verzekering ontwikkeld speciaal voor uw sieraden.

De voordelen op een rijtje:
•     Voor de bij Schaap & Citroen aangekochte sieraden heeft u het eerste jaar gratis dekking op de sieradenverzekering  van Schaap & Citroen;
•     Na het eerste jaar kunnen deze sieraden meteen in dekking worden genomen na het betalen van de premie;
•     Het is ook mogelijk om andere sieraden op deze polis mee te verzekeren tegen dezelfde gunstige premie. In dat geval is een taxatierapport of een origineel aankoopbewijs van deze sieraden nodig en verzoeken wij u bij te verzekeren bedragen boven de Euro 30.000 een kort vragenformulier in te vullen;
•     Lage premie van 2,25% over de te verzekeren waarde van de sieraden (exclusief assurantiebelasting  en kosten) met een minimum van EUR 25,-;
•     Geen eigen risico;
•     Uitstekende dekking speciaal voor sieraden op basis van alle van buitenkomende onheilen, inclusief diefstal;
•     Wereldwijde dekking;
•     Uitstekende schadebehandeling.

 

 

MEEST GESTELDE VRAGEN:

Wat wordt er verzekerd?
Uw juwelen, horloges en luxe accessoires, welke aan ons zijn opgegeven en geaccepteerd, zijn verzekerd tegen schade, verlies en diefstal.

Wat verzekeren we niet?
U bent onder andere niet verzekerd tegen schade veroorzaakt door slijtage, onvoldoende zorg, onverantwoordelijk gedrag en opzet. In de voorwaarden kunt u precies lezen wat we niet verzekeren.

Wanneer kan deze verzekering worden aangeschaft en hoe?
Sieraden die u heeft gekocht bij Schaap & Citroen zijn het eerste jaar op de sieradenverzekering van Schaap & Citroen verzekerd. Voor afloop van deze periode zullen wij u een aanbieding doen voor het verzekeren van de sieraden na het eerste jaar. U kunt ook andere sieraden in uw bezit aanbieden voor verzekering na het invullen van een vragenformulier. Als u het eerste jaar een schade(n) heeft gehad, dan behouden wij ons het recht voor geen aanbieding of een aanbieding
tegen andere premies en/of condities te doen.

Wat kost deze verzekering?
2,25% per jaar over het te verzekeren bedrag (exclusief assurantiebelasting  en kosten) met een minimum van EUR 25,-

Moet ik een vragenformulier invullen?
Alleen indien u ook andere sieraden wilt verzekeren, die het afgelopen jaar niet bij Schaap & Citroen zijn gekocht en de totaal te verzekeren waarde EUR 30.000,- of hoger is, verzoeken wij u vriendelijk eerst een kort vragenformulier in te vullen.

Hoeveel sieraden kunnen worden verzekerd?
Er is geen vast ingestelde limiet. Voor sieraden die een waarde vertegenwoordigen  van meer dan EUR 30.000,- dient een kort vragenformulier te worden ingevuld en premies en voorwaarden vooraf te worden aangevraagd.

Moet ik een taxatierapport overhandigen?
Wij hebben om een eventuele schade vast te kunnen stellen een taxatierapport nodig, dat niet ouder is dan 3 jaar, of een origineel aankoopbewijs van de verzekerde sieraden. Het voordeel van een taxatierapport is dat u meer zekerheid heeft over de juistheid van het verzekerde bedrag.

Waar zijn de sieraden gedekt?
Er is wereldwijd dekking.

Is er een eigen risico van toepassing bij schade?
Nee

Wat dekt mijn inboedelverzekering?
Het kan zijn dat u in het bezit bent van een inboedelverzekering  waarop deze sieraden zijn gedekt. Het is echter verstandig de sieraden apart te verzekeren, omdat op een inboedelverzekering meestal alleen zaken in en rond uw huis zijn verzekerd. De sieradenverzekering  is specifiek ontwikkeld voor het verzekeren van sieraden, ook buitenshuis en op reis.

Aan wie wordt deze dekking verleend?
Aan de natuurlijke persoon vermeld op het certificaat. Voorwaarde is dat deze in Nederland of België woont en is ingeschreven in het Nederlandse of Belgische bevolkingsregister. Indien het sieraad gekocht was als gift en binnen 3 maanden na de aanschafdatum wordt weggegeven, dan is de ontvanger van het sieraad verzekerde onder deze dekking.

Kan ik ook andere zaken zoals kunst, antiek en bijzondere auto´s aanbieden voor deze verzekering?
Deze verzekeringsoplossing  is speciaal ontwikkeld voor het verzekeren van sieraden. Wilt u andere zaken verzekeren, dan kunt u contact opnemen met Driessen Assurantiën.

Kan ik ook van deze aanbieding gebruik maken als ik geen klant van Schaap & Citroen ben?
Deze verzekeringsoplossing  is speciaal ontwikkeld voor de klanten van Schaap & Citroen. Als u geen klant bent van Schaap & Citroen en u wilt toch uw sieraden verzekeren, dan kunt u contact opnemen met Driessen Assurantiën.

Wat als mijn e-mail of adres wijzigt?
In dat geval dient u ons daarvan op de hoogte te stellen. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld.

Bij welke verzekeraar bent u verzekerd?
China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd The Netherlands Branch, Boompjes 40, 3011XB Rotterdam.

Hoe kan ik een schade indienen?
U dient een schade zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te melden door middel van het invullen van het schadeformulier. Deze kunt u vinden op www.driessenassurantien.nl/schaapencitroen

Bij wie kan ik terecht voor vragen en wijzigingen van de verzekering?
Driessen Assurantiën
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag

Telefoon: 070-3624545
Fax: 070-3634928
Email:  info@driessenassurantien.nl
KvK-nummer: 27307912
www.driessenassurantien.nl/sieradenverzekering

Aanvraagformulier
Is de waarde van uw aankoop meer dan EUR 30.000,-? En wilt u gebruik maken van de sieradenverzekering van Schaap & Citroen? Vult u dan dit formulier zo volledig mogelijk en duidelijk leesbaar in. De verzekeraar zal u dan zo snel mogelijk via Driessen Assurantiën laten weten laten weten wat de mogelijkheden zijn.

Schadeaangifteformulier
De instructies op dit formulier graag nauwkeurig opvolgen en dit formulier duidelijk invullen en opsturen naar:
Driessen Assurantiën
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
E-mail: info@driessenassurantien.nl

 

 

 

 

Documentatie

 

 

Driessen Assuradeuren
© 2012 Driessen Assuradeuren | Alle rechten voorbehouden | Privacy statementPowered by AllOnline