VVE

Als u een deel van een pand bezit in een VVE, bent u wettelijk verplicht met uw VVE een opstalverzekering af te sluiten. Dit is zo geregeld om te voorkomen dat een pand (deels) onverzekerd is. De premie die u betaalt is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld of er ook winkels, kantoren of andere bestemmingen dan woningen aanwezig zijn.

Woningverbetering / meerwerk.

De VVE verzekert de herbouwwaarde van de gebouwen. Dit is doorgaans exclusief de door de bewoners aangebrachte verbeteringen. Het is mogelijk deze verbeteringen mee te verzekeren op de polis van de Vereniging van Eigenaren.
Woningverbeteringen zijn aanpassingen die door of in opdracht van huidige of voormalige eigenaren zijn aangebracht. Onze polis geeft standaard dekking tot € 10.000, - per appartement.

Taxatie

U kunt de herbouwwaarde van het gebouw inclusief de eventuele woningverbeteringen laten vaststellen door een onafhankelijke derde.
Deze taxatie geeft u garantie tegen onderverzekering, de zekerheid dat u na een calamiteit volledig schadeloos gesteld wordt, tot maximaal de verzekerde som. Over het algemeen zijn de kosten van een taxatie aanzienlijk. Driessen Assuradeuren heeft met een aantal gerenommeerde taxatiebureaus scherpe prijsafspraken gemaakt.

Glas

Een voetbal, een vogel of een tak van een boom. Glas is kwetsbaar en er hoeft maar weinig te gebeuren waardoor het breekt.

De VVE glasverzekering dekt de schade ten gevolge van glasbreuk. Wij hebben dit voor u erg gemakkelijk gemaakt, met één telefoontje is alles geregeld. Of het nou gaat om een raam, dakraam, koepel of deur. U belt met een van onze gecontracteerde glaszetters en de nota wordt direct door ons betaald.

Aansprakelijkheidsverzekering onroerend goed

De VVE onderhoudt het pand natuurlijk keurig. Toch kan het altijd gebeuren dat iemand uitglijdt over een gladde tegel, of dat bij storm een van de dakpannen op een auto waait. In zulke gevallen dekt de aansprakelijkheidverzekering de schade.
Dekking: € 1.250.000, - per aanspraak, met een maximum van € 2.500.000, - per verzekeringsjaar.

Rechtsbijstand

Als lid van het bestuur van de VVE moet u allerlei beslissingen nemen, contacten onderhouden en zaken regelen. In een dergelijke positie kan het voorkomen dat er juridische geschillen optreden. In een dergelijk geval staat uw rechtsbijstandsverzekering u bij in het gehele juridische traject. Of het nu gaat om een telefoontje voor wat vragen, of een daadwerkelijke advocaat voor in de rechtszaal.

Bestuursaansprakelijkheid

De bestuursaansprakelijkheidsverzekering begint, waar de rechtsbijstandsverzekering ophoudt. Als een juridisch conflict eindigt in de rechtszaal, kan het gebeuren dat u een schadeclaim moet betalen. Als bestuurslid van de VVE wilt u natuurlijk niet dat uw privé vermogen hierdoor in gevaar komt. De bestuursaansprakelijkheidverzekering dekt claims op grond van:

  • - Onbehoorlijke taakvervulling t.o.v. de vereniging
  • - Wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid
  • - Onzorgvuldig handelen tegenover derden
  • - Nalatigheid

Documentatie

Driessen Assuradeuren
© 2012 Driessen Assuradeuren | Alle rechten voorbehouden | Privacy statementPowered by AllOnline