Sieradenverzekering

Sieraden zijn zowel klein als waardevol en het risico van beschadiging, diefstal of verlies is groot. Driessen Assurantiƫn heeft voor de klanten van Schaap & Citroen een uitstekende verzekering ontwikkeld speciaal voor uw sieraden.

De voordelen op een rijtje:

  • Voor de bij Schaap & Citroen aangekochte sieraden heeft u het eerste jaar gratis dekking op de sieradenverzekeringĀ  van Schaap & Citroen;
  • Na het eerste jaar kunnen deze sieraden meteen in dekking worden genomen na het betalen van de premie;
  • Het is ook mogelijk om andere sieraden op deze polis mee te verzekeren tegen dezelfde gunstige premie. In dat geval is een taxatierapport of een origineel aankoopbewijs van deze sieraden nodig en verzoeken wij u bij te verzekeren bedragen boven de Euro 30.000 een kort vragenformulier in te vullen;
  • Lage premie van 2,25% over de te verzekeren waarde van de sieraden (exclusief assurantiebelastingĀ  en kosten) met een minimum van EUR 25,-;
  • Geen eigen risico;
  • Uitstekende dekking speciaal voor sieraden op basis van alle van buitenkomende onheilen, inclusief diefstal;
  • Wereldwijde dekking;
  • Uitstekende schadebehandeling.