Over ons

Zakelijke verzekeringen zijn onze specialiteit. Wereldwijd. We kennen de markt door en door. Blijkt het risico in Nederland niet te verzekeren, dan gaan we naar de internationale verzekeringsmarkt. We zijn namelijk official partner van Lloyd’s of Londen met een eigen kantoor in Londen.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Als volmachtbedrijf is Driessen Assuradeuren een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Driessen Assuradeuren is een in 1931 opgericht familiebedrijf met veel ervaring binnen de verzekeringsbranche met name als het gaat om gespecialiseerde verzekeringen zoals Horeca en Vastgoed.

Driessen Assuradeuren biedt in samenwerking met professionele tussenpersonen de mogelijkheden om hun zakelijke risico’s onder te brengen via eigen volmachten, de provinciale markt, de Nederlandse co-assurantie beurs of de Londonse verzekeringsmarkt Lloyd's. Mede dankzij deze combinatie zijn wij in staat voor u een zeer breed acceptatie beleid te voeren op het gebied van brand- en aansprakelijkheids verzekeringen.

Driessen Assuradeuren werkt samen met assurantie tussenpersonen die bewezen hebben professioneel om te gaan met de belangen van hun verzekerden. Wij hebben in de loop der jaren vele contacten opgebouwd in de verzekeringsbranche.

Klachtenprocedure

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

U kunt uw klachten en/of suggesties per email indienen via info@driessenassurantien.nl. U kunt ook bellen of een brief sturen, zie hiernaast voor de contactgegevens. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Kifid: https://www.kifid.nl.

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Driessen Assuradeuren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid.

Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?

Onder consumentenfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

 Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

 Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraudeindicatoren
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraudeinformatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

 Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als er sprake is van fraude, dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald - teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl.
 • Aangifte bij de politie.

U bent goed verzekerd bij Driessen Assuradeuren

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Helder en integer

Driessen Assuradeuren houdt zich aan de gedragsregels van de Wet op het financieel toezicht.

Helder en integer

Download onze privacyverklaring