Helder en integer

Gedragsregels Wft

Driessen Assuradeuren past de Wet op het financieel toezicht (Wft) toe. De wet schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering.

In onze voorlichting volgen wij de gedragsregels in deze wet. Wij doen alleen zaken met tussenpersonen die de Wet op het financieel toezicht onderschrijven.

Meer weten over de Wft?

Kijk op www.adfiz.nl of www.verzekeraars.nl.
De complete tekst van de Wft vindt u op www.minfin.nl en op www.afm.nl.